pieseko
Privātuma politika - pasaules piedzivojums

Kas mēs esam

Bloga vietnes adrese ir www.pasaulespiedzivojums.lv ā€“ Pasaules PiedzÄ«vojums blogs. Mēs rÅ«pējamies par mums uzticēto datu droŔību un mums nodotie privātie dati tiks izmantoti tikai lai personalizētu apmeklētāju pieredzi blogā. Mēs nepārdodam un nekad nepārdosim tavus personÄ«gos datus, kurus mums esi nodevis.

Kādus personīgos datus mēs uzglabājam un kāpēc

Komentāri

Kad apmeklētaji atstāj komentārus Å”ajā lapā, mēs apkopojam komentāru logā redzamo informāciju un apmeklētāja IP adresi, kā arÄ« informāciju par interneta pārlÅ«ku. Tas tiek darÄ«ts ar mērÄ·i, lai izvairÄ«tos no mēstuļu komentāriem, tādēļ Ŕī informācija var tikt izmantota caur treÅ”o puÅ”u mēstuļu filtriem.

Anonimizēta informācija, kas teik iegÅ«ta no e-pasta adreses, var tikt nodota Gravatar servisam, ja apmeklētājs pats ir pieteicies Ŕī pakalpojuma izmantoÅ”anai, viņu privātuma politika ir pieejama Å”eit. Ja tu izmanto Å”o pakalpojumu, tad tam piesaistÄ«tā profila bilde bÅ«s pieejama publiski.

SÄ«kdatnes

Ja tu atstāj Å”ajā lapā komentāru, tu vari izvēlēties saglabāt savu vārdu, e-pasta adresi un mājaslapas nosaukumu sÄ«kdatnēs. Tas ir paredzēts tavai ērtÄ«bai, lai Ŕī informācija nebÅ«tu jāievada atkārtoti. SÄ«kdatne tiek saglabāta vienu gadu.

No citām vietnēm integrēts saturs

Raksti Å”ajā vietnē var izmantot integrētu saturu no citām vietnēm (piemēram, video no Youtube, Vimeo). Å is saturs te tiks attēlots tādā pat veidā, kā apmeklējot orÄ£inālo vietni. Å Ä«s vietnes var ievākt informāciju par tevi, izmantot sÄ«kdatnes, treÅ”o puÅ”u analÄ«tiku, analizēt mijiedarbÄ«bu ar saturu, ja tev Å”ajās vietnēs ir savs lietotāja konts, kurā tu iesi iegājis.

Analītika

Blogs izmanto sÄ«kdatnes analÄ«tikai, kas ir anonÄ«mas. Tam tiek izmantots Google Analytics. Ja vēlies atteikties no Ŕīs informācijas nodoÅ”anas visās vietnēs, klikŔķini Å”eit.

Cik ilgi tavi dati tiek uzglabāti?

Ja tu atstāj komentāru, Å”is komentārs un tā dati tiek saglabāti bezgalÄ«gi. Lai mēs varētu atpazÄ«t un apstiprināt tavus nākamos komentārus automātiski.

Kādas ir tavas tiesības attiecībā uz datiem?

Tev ir tiesības:

Tikt informētam par to kā par tevi tiek savākti un izmantoti dati

Piekļūt datiem par tevi

Lūgt izdzēst datus par tevi

Lūgt nesūtīt mūsu jaunumus epastā

Lūgt mainīt datus par tevi

Pasaules PiedzÄ«vojums blogs atbilst GDPR, tāpēc, ja vēlies saņemt savu informācija (piemēram, lai tiktu dzēsti komentāri) un tu esi ES iedzÄ«votājs, lÅ«dzu sazinies ar mani: zeltina.agnese@gmail.com. Informāciju izņemÅ”u. Bloga Ä«paÅ”nieki nenodod un nepārdod Å”o informāciju treÅ”ajām pusēm. Ja izvēlēsies atrakstÄ«ties no jaunumu saņemÅ”anas e-pastā, tava kontaktinformācija tiks izdzēsta.

Jaunumu saņemÅ”ana

Ja tu esi pierakstÄ«jies mÅ«su jaunumu saņemÅ”anas e-pastā, saņemsi informāciju par jauniem rakstiem. Tu vienmēr vari atteikties no jaunumu saņemÅ”anas, sekojot saitei e-pastā vai sÅ«tot mums vēstuli. Ja tu esi norādÄ«jis savu vārdu, tas tiks izmantots tikai, lai personalizētu jaunumu saņemÅ”anu.

Partnerprogrammas

Pasaules PiedzÄ«vojums blogam var bÅ«t finansiālas attiecÄ«bas ar blogā pieminētajiem zÄ«moliem, ja tādi te kādreiz parādÄ«sies. Pasaules PiedzÄ«vojums blogs var tikt kompensēts, ja lasÄ«tāji izvēlas klikŔķināt uz blogā norādÄ«tajām saitēm. KlikŔķināŔana uz saitēm nav obligāta. Visas izmantotās partnerprogrammu saites ir atbilstÄ«gas GDPR.

Mēs paÅ”i maksājam par ceļojumiem un sedzam visas ar to saistÄ«tās izmaksas. Jebkāda sadarbÄ«ba ar zÄ«moliem tiks norādÄ«ta pie katra raksta, ja tāda kādreiz bÅ«s.

Informācija par autortiesībām

Å ajā blogā izvietotos attēlus, videomateriālus un tekstus nav atļauts saglabāt uz datu nesējiem vai izmantot drukā vai digitāli bez iepriekŔējas autoru piekriÅ”anas, pat tad, ja autors vai saite uz mÅ«su mājaslapu ir norādÄ«ta! Tas, ka Å”ie materiāli ir brÄ«vi pieejami sabiedrÄ«bai blogā, nenozÄ«mē, ka tie ir bezmaksas.

!!RÅ«pÄ«gi sekojam mÅ«su fotogrāfiju, videomateriālu un rakstu autortiesÄ«bām, tāpēc, ja izmantosi tos bez iepriekŔējas piekriÅ”anas, rēķinies, ka lieta tiks nodota autortiesÄ«bu juristam.