pieseko
Kas ir instagram Katrinmagic? - pasaules piedzivojums

Kas ir instagram Katrinmagic?

Kādu dienu instagram labirintos pavisam nejauÅ”i uzdÅ«ros iespaidÄ«gām, dÅ«makaini sapņainām kalnu bildēm – katrinmagic bildēm. Kaut kā tās Ŕķita tik tuvas, spēcÄ«gas un uzreiz ievilka savā pasaulē, jo kalni un dramatiska daba man ir ļoti tuva. Protams, apskatÄ«ju profilu un aizrāvos vēl vairāk. Tik fantastiska daba! Mazs namiņŔ liela ezera krastā un fonā kalni. Ik pa brÄ«dim bildēs pavÄ«d skaista meitene, sārtiem matiem, tetovējumiem un platmali galvā. Jutu neizsakāmu vēlmi uzzināt kaut ko vairāk par karinmagic

Tā kā savu panisko kautrÄ«bu atstāju aiz divdesmit piecu gadu sliekŔņa, un nesen biju atjaunojusi blogu, daudz nedomādama rakstÄ«ju viņai aicinājumu uz nelielu interviju. Ja vēlies kaut ko zināt, tad jautā, vai ne?!

PārsteidzoÅ”ais ir tas, ka Ŕī maÄ£iskā meitene ir no Latvijas – dzimusi un augusi CēsÄ«s, bet Å”obrÄ«d dienas vada Norvēģijas kalnos, mazā kalnu namiņā pie dievÄ«gi skaista ezera. AcumirklÄ« rodas jautājumi – kā viņa tur nonāca, ar ko viņa nodarbojas un vai instagram bilžu miers ir arÄ« paŔā autorē? Draugi, ejiet aÅ”i pagatavot karstu tējas krÅ«zi un turpiniet lasÄ«t!

@katrinmagic

Kas ir instagram katrinmagic? Bildes un Tava dzīvesvieta patiesi izskatās maģiska, tāpat kā tie mazie kaķēni Tavā namiņā.
Instagrama kontā katrinmagic dzÄ«vo KatrÄ«na Freia jau kopÅ” 2012.gada. Laika gaitā tas ir kļuvis no ikdieniŔķas dalÄ«Å”anās ar bildēm lÄ«dz profilam, kurā cenÅ”os uzturēt mierÄ«gu, maÄ£isku un patiesu noskaņu gan par sevi, gan savu apkārtējo pasauli.

Saprotu, ka Tu Å”obrÄ«d dzÄ«vo kaut kur Norvēģijā, ļoti tuvu dabai. Kā tu lÄ«dz tam nonāci, kāds bijis Tavs ceļŔ?
Mana pirmā ielejas apmeklÄ“Å”anas reize bija tālajā 2008.gadā. Devos ciemos un kalnu maÄ£ija man bija visai sveÅ”a. Tur pavadÄ«tās nedēļas laikā ilgojos pēc pilsētas burzmas un cilvēkiem. Tomēr jau nākamajā gadā pirmo reiz uz pāris mēneÅ”iem nolēmu tur piestrādāt vasaras sezonā. Tagad, pēc pagājuŔām 12 vasarām, tur pavadu lielāko daļu sava gada. Burzma liekas sveÅ”a un, esot prom uz ilgāku laiku, sāku ilgoties pēc savas mazās miera ostas. Vienmēr saku, ka kalni mani izaudzināja, iemācÄ«jā novērtēt dabu, mieru un vienkārŔību.

Ar ko Tu Norvēģijā nodarbojies?
Strādāju mazā kalnu kempingā, Lovatnet krastā.

Autores piezÄ«me: Lovatnet ir pasakaini skaists ezers Norvēģijā, viens no ļoti iecienÄ«tiem galamērÄ·iem. iedvesmai var apskatÄ«t KatrÄ«nas profilu, vai arÄ« Å”eit veselu kaudzi ar google bildēm.

Vai tu redzi sevi Norvēģijā paliekot pavisam?
Uz Å”o jautājumu atbildi atradusi vēl neesmu, tomēr pēdējā laikā Ŕķiet, ka drÄ«z ceļi varētu vest kaut kur citur. Sapnis par dzÄ«vi siltākā klimatā aug ik dienas. Norvēģijas kalni man ir tāda kā komforta zona un kā jau mēs zinām, komforta zonā , lai cik patÄ«kami un droÅ”i tur arÄ« nebÅ«tu, augt ir grÅ«ti. BrÄ«dÄ«, kad no atraÅ”anās vietas esi iemācÄ«jies visu, ir laiks to mainÄ«t. Protams, nezinu, kad un kur, un kā tas notiks, bet tieÅ”i Å”ogad tā pamatÄ«gāk jÅ«tu vēlmi mainÄ«t to, pie kā tik ļoti ir pierasts.


Kādas bija sajūtas, nolemjot vienai pārcelties uz citu valsti ? Bija kādas ekspektācijas vai bailes, Ŕaubas?

Bailes nebija, tas notika pakāpeniski un dabiski. Nevienā brÄ«dÄ« pat tā oficiāli nenolēmu, ka dzÄ«voÅ”u tur pavisam. Pati dzÄ«ve tā sakārtoja sevi.

Kāds bÅ«tu Tavs ieteikums citiem jauniem ceļotājiem, kuri vēlas aizbraukt un ilgstoŔāk padzÄ«vot kādā citā valstÄ«, bet viņus māc bailes un Å”aubas?

Vienmēr tiem, neatkarÄ«gi no dzimuma vai vecuma, kuri izsaka komentārus par to, kā gribētos arÄ« tur bÅ«t vai tā bÅ«t, saku pavisam vienkārÅ”i – ja mums bÅ«tu lemts visu savu laiku pavadÄ«t vienuviet, mums bÅ«tu saknÄ«tes ne kājas.
Bailes un Å”aubas jāprot apiet. Tās prātā vairāk vai mazāk bÅ«s vienmēr, bet tās mazliet apmuļķot vai nepievērst tām lieku uzmanÄ«bu var iemācÄ«ties ik viens. Es cenÅ”os darÄ«t lietas tām par spÄ«ti. Bail? Ok, daram, ejam, esam!
Pāris sekundes drosmes var aizvest pie ļoti maģiskiem piedzīvojumiem.

@katrinmagic

Tavas bildes ir fantastiskas, man ļoti patÄ«k stilistika. Vai Tu ar fotogrāfÄ“Å”anu nodarbojies profesionāli? Kā sākās aizrauÅ”anās ar foto?
Liels paldies! PatiesÄ«bā, tikai pagājuÅ”ajā gadā nopirku kameru, jo Ŕķita, ka no sava telefona vairs nespēju izdabÅ«t ārā to, ko sirds vēlas. Ja tā godÄ«gi, to arÄ« par aizrauÅ”anos Ä«sti neuzskatu. Fotogrāfiju uzņemÅ”ana ir viena no tām lietām, ko es vienkārÅ”i daru, daudz nedomājot. Idejas konkrētiem foto rodas reti, tas ir vairāk tāds kā mirkļa impulss. Redzu mirkli un tas ir jāķer.

Kā un vai Tavu dzÄ«vi Norvēģijā ir ietekmējusi pasaules situācija Å”obrÄ«d ar pandēmiju?
Gads sākās mazliet bailÄ«gi, jo Ä«si pēc doÅ”anās atpakaļ uz savām otrajām mājām – kalniem, pasaule apstājās. Mēs Ä«sti nezinājām, vai varēsim atvērt kempingu un vai kāds pie mums ieradÄ«sies. Norvēģijas valdÄ«ba veica izcilu darbu un pavisam drÄ«z varējām atvērt un piedzÄ«vojām gada aizņemtāko vasaru, jo cilvēki no visiem Norvēģijas stÅ«rÄ«Å”iem devās tieÅ”i pie mums.
Arī personīgā dzīve mazliet sarežģījās, jo mīļotais nedzīvo Latvijā, tāpēc pirmajā gada pusē, kad pasaule bija apstājusies, redzēt vienam otru izdevās tikai ikvakara video zvanos. Tomēr centāmies katru dienu atvēlēt vismaz divas stundas viens otram un pat paspējām dažus online randiņus un kopīgus virtuālu koncertu apmeklējumus.
No katras situācijas var ko mācÄ«ties. Å is viss iemācÄ«ja pacietÄ«bu un vēl vairāk lika novērtēt mazās ikdienas lietas, kas liekas tik ļoti paÅ”saprotamas.

@katrinmagic

Vai ir kaut kas, ko Tu vēlies man un citiem pastāstīt par sevi?
Redz, manā prātā mana dzÄ«ve ir visai ikdieniŔķa, tāpēc neliekas, ka bÅ«tu kas aizraujoÅ”s ko stāstÄ«t.

Autores piezÄ«me: KatrÄ«na, ja Tava dzÄ«ve neŔķistu citiem aizraujoÅ”a, es tevi neaicinātu uz interviju. Man Ŕķiet aizraujoÅ”s tas miers TevÄ« un ikdienas mirkļu tvērums. Tas ir brÄ«niŔķīgs!

KurÅ” ir Tavs atmiņā paliekoŔākais ceļojums vai piedzÄ«vojums?
To ir bijis daudz. CenÅ”os pierakstÄ«t Ä«stās laimes brīžus savā mazajā plānotājā. Kaut ko vienu izvēlēties nav iespējams, jo mirkļi ir tik dažādi. RÄ«tu 1848m augstumā ar siltu kafiju grÅ«ti salÄ«dzināt ar Tom Rosenthal koncertu Barselonas alus darÄ«tavā. Katram sava maÄ£ija.

@katrinmagic

No Tava instagram strāvo miers un tas tik lieliski saskan ar Tavām bildēm. Vai tas ir tikai instagram iespaids, vai tā arÄ« ir reālajā dzÄ«vē – Tava ikdiena ir mierpilna, lēna, dzÄ«vojot kalnu ieskāvumā?
DzÄ«vojot kalnos, esmu satikusi ļoti daudz cilvēku, kuru ikdiena un bÅ«tÄ«ba ir pilnÄ«gs pretstats viņu radÄ«tajam tēlam instagramā. Tas vēl vairāk pastiprina manu vēlmi bÅ«t pēc iespējas patiesākai par savu dzÄ«vi un apkārt notiekoÅ”o. Protams, tikai daļa no tās tiek tur parādÄ«ta, jo pēc visa, kas Å”ajā gadā ir noticis, sapratu, ka mana ikdiena nav tā informācija, kas brīžiem ir pasaulei nepiecieÅ”ama. CenÅ”os darÄ«t tā, lai ,mani satiekot, cilvēki saprot to, ko tur izvēlos prezentēt, lai mani uzskati, dzÄ«ves veids un ikdiena viņus nepārsteidz.

Skatos instagram profilā esi ieÄ·eksējusi sevi kā vegānu. Vai jau sen pievērsies vegānismam un kā sākās Tavs ceļŔ?
Tas notika ļoti dabiski. Ilgi biju veÄ£etāriete un tad sapratu, ka nevar stāvēt pusceļā un domāt, ka daru visu iespējamo atbilstoÅ”i savai sirdsapziņai. Ir pagājuÅ”i divi vai trÄ«s gadi, kopÅ” esmu pilnÄ«bā plant-based. Tā likās pavisam loÄ£iska attÄ«stÄ«ba manai izaugsmei un dzÄ«vei saskaņā ar maniem ētiskajiem uzskatiem par to, kas ir un kas nav pareizi. VisÄ«sākā atbilde Å”im jautājumam laikam bÅ«s – mÄ«lu dzÄ«vniekus, ne tikai mājdzÄ«vniekus.

@katrinmagic

Ziema vai vasara?
Katrai savs brÄ«dis. Sniegu pēdējos gados esmu redzējusi tikai kalnos un, lai cik maÄ£iski tas arÄ« dotajā brÄ«di Ŕķistu, esmu sapratusi, ka mans ziemas limits ir apmēram divas nedēļas un tad jau gribas aizmukt kaut kur, kur ir mazliet siltāks, kur var sildÄ«ties saulÄ«tē ilgāk un nesatraukties par nosaluŔām kājām vai degunu.

Tēja vai kafija?
Tēja ir pēcpusdienu komforta dzēriens vēlos rudens vakaros, bet bez kafijas rītus iesākt ir grūti. Mīlestība ir pret abām, jo katra pilda savu funkciju savā laikā.

Tavs ideālais rīts?
Pavisam noteikti dabā, svaigā gaisā. Pamosties teltī, svaigā gaisā un uz ugunskura uzsildīt ūdeni kafijai.

Mīļākā grāmata vai filma?
Mīļāko grāmatu izvēlēties bÅ«s grÅ«ti. Visa Haruki Murakami daiļrade ir ļoti tuva sirdij. Filma – 2001. gada franču AmĆ©lie.

Vai Tev ir kāda dzīves atziņa (tāds kā moto), kas labi apzīmē Tavu dzīves uztveri?

Kindness is cool.

@katrinmagic

Ceru, ka Tev patika intervija ar KatrÄ«nu. Vai arÄ« Tev reizēm gadās tā, ka pavisam nejauÅ”i uzduries kādam latvieÅ”u ceļotāja profilam un acumirklÄ« vēlies uzzināt kaut ko vairāk? Man tā gadās bieži, tāpēc arÄ« esmu nolēmusi uzsākt jaunu bloga rakstu sēriju par forÅ”iem un talantÄ«giem latvieÅ”u ceļotājiem pasaulē. Plānā vēl ir dažas intervijas, bet, ja Tev ir ko ieteikt, droÅ”i raksti komentārā!

Remdēsim savu vēlmi ceļot, caur viņu skaistajām bildēm un piedzīvojumiem.

Čau, līdz nākamajai reizei,

Agnese

Dalies
No Comments

Post A Comment